Nissan Navara-Vừa về tay nhà phân phối mới, Nissan Navara giảm giá niêm yết gần 40 triệu đồng