Ninja Lead-Video: Vòng cua 'hơi gắt', nữ 'ninja' có hành động nhỏ khiến dân mạng thích thú