Ninja Lead-Video: Nữ 'ninja' cắt ngang đầu xe container nhưng lại bị chiếc xe khác lao tới đâm trúng