Nigeria vs ICeland-Điều gì khiến hiện tượng Iceland ‘tan chảy’ trước ‘sức nóng Phi châu’ Nigeria?