nhuộm tóc-Yoona sẽ đẹp bất khả chiến bại và khiến làng giải trí 'nổ tung' nếu thực sự nhuộm tóc xám khói!