nhuộm màu tóc-4 màu nhuộm được hội gái xinh sành điệu kết nhất hè này: 'hot' nhất lại là một gam màu cực ma mị