Những vật dụng dễ phát nổ-Hiểm hoạ khôn lường khi để những vật dụng cá nhân trong xe ô tô dưới nắng nóng mà ít ai biết