Những ngày không quên-Những ngày không quên tập 43: Uyên tát Khoa trước mặt Dũng, Bảo né tránh Dương