nhựa tái chế-Video ảnh: Bạn trẻ Việt chế robot Transformer 'khổng lồ' từ rác thải nhựa