nhựa long thành-Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm 'trang sức' nhưng đường tình duyên đầy sóng gió