nhu nhược-Người yêu quyết giữ hộ nghèo để được nhận trợ cấp