như chó với mèo-Trên phim tình cảm thắm thiết, nhưng ngoài đời thì các sao Hollywood này ghét nhau 'như chó với mèo'