Nhu cầu cao-Bạn gái có nhu cầu cao khiến tôi thấy mệt mỏi