nhóm thanh niên hỗn chiến-Video: Hàng chục thanh niên cầm hung khí hỗn chiến trên đường