Nhóm chat-Học trò nhắn tin xin phép nghỉ học, đọc câu trả lời của thầy giáo mà ai nấy đều ngã ngửa