Nhồi khách-'Choáng' với màn đi tàu của người dân Nhật Bản giờ cao điểm và những nguyên tắc bất thành văn