nhìn đểu-Nghị bị nhìn đểu, nhóm thanh niên đánh hội đồng dã man người cùng quán nhậu