Nhiệt độ nước-3 sai lầm khi đun nước khiến người Việt âm thầm phá hủy cơ thể, thậm chí có thể gây ung thư nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại