Nhiệt độ cơ thể-Thân nhiệt con người bình thường là 37 độ, vậy tại sao ngày hè 37 độ lại nóng bức đến vậy?