nhiệt độ-Phát hiện virus corona vẫn sống sót dù được xử lý ở 60 độ C