nhiễm nCoV-Ca nCoV toàn cầu gần 85 triệu, Mỹ trải qua tháng chết chóc nhất