Nhiễm khuẩn-Để chó liếm lên người, một bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng