Nhật Tinh Anh-Sau Nhật Tinh Anh, hai nghệ sĩ Việt tiếp theo được tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 tại Mỹ