Nhặt tiền-Clip: Dừng xe nhặt tiền rơi, người đàn ông bị Mercedes tông trúng