nhất quỷ nhì ma-Không có chìa khóa mở cửa phòng học, nam sinh nảy ra ý định bá đạo để 'giải cứu' cả lớp