Nhật Lê-Giữa nghi vấn tái hợp, Quang Hải chứng minh tình cảm với Nhật Lê như lúc mới yêu