NHẬT KIM ANH ĐÁP TRẢ-Nhật Kim Anh đáp trả thẳng thắn bị chỉ trích bất lịch sự khi mang cà phê từ bên ngoài vào nhà hàng