Nhật Kim Anh bị trộm-Vừa sum vầy hạnh phúc bên con trai, Nhật Kim Anh đã bức xức ám chỉ một người giả tạo, dối trá, lừa lọc