Nhật Kim Anh-Nhật Kim Anh lên tiếng về tin đồn đeo nhẫn đính hôn với tình trẻ