Nhật Kim Anh-TiTi (HKT) chính thức mời luật sư khởi kiện Hồ Gia Hùng, không quên gửi gắm đôi lời 'nhắc nhở' bạn cũ