Nhật Kim Anh-'Vua bánh mì' tập 19: Tài lên kế hoạch hãm hại Nguyện, Tí bị côn đồ đâm