nhặt được tiền rơi-Nhặt được tiền rơi nhưng pha xử lý khác nhau của hai người trên hai chiếc xe khiến người xem suy nghĩ