Nhật Cường-Nữ giám đốc tài chính của công ty Nhật Cường lĩnh 14 năm tù