Nhật Bản thông qua thuốc chữa covid-19 dùng điều trị cho ông Trump-Nhật Bản là nước đầu tiên thông qua thuốc chữa Covid-19 từng được điều trị cho Trump