Nhật Bản-Hàn Quốc tập trận tại đảo tranh chấp với Nhật