Nhật Bản-Người đàn ông Mỹ đề xuất đấu kiếm với vợ cũ để giải quyết tranh chấp