Nhập khẩu ô tô-11 tháng, Việt Nam nhập khẩu 133.696 ô tô