nhập cư bất hợp pháp-Thảm cảnh người di cư bị 'bỏ rơi' giữa biển