nhập cảnh trái phép-Bắt 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam