nhập cảnh-Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hai đối tượng trả giá đắt