nhập cảnh-Chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đầu tiên sau Covid-19