nhanh như chớp-Liệu có 'thô lỗ' khi đem đời tư của nghệ sĩ làm 'trò cười' trên show truyền hình?