nhanh như chớp-Nhanh như chớp: Học trò Trường Giang bị chê kém thông minh khiến Midu thua đau đớn trước Nam Thư