Nhân viên y tế-TPHCM: Nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược dương tính SARS-CoV-2