Nhân viên y tế-Clip: Kinh hoàng chứng kiến bác sĩ lôi con rắn dài 1,2m ra khỏi miệng người phụ nữ