Nhân viên y tế-Biết tin mẹ mất, nữ y tá Vũ Hán khóc lạy 3 lần rồi quay lại làm việc