nhân viên ngân hàng-Một chi nhánh ngân hàng đưa 15 người không phải là nhân viên vào tiêm vắc-xin Covid-19