nhân viên kho bạc nhà nước đánh vợ-Chính quyền nói gì về người chồng là nhân viên kho bạc Nhà nước lao vào đánh vợ?