nhân viên kho bạc đánh vợ-Chính quyền nói gì về người chồng là nhân viên kho bạc Nhà nước lao vào đánh vợ?