nhân viên-Nhân viên tố bị chủ quán đánh biến dạng khuôn mặt