Nhân tướng học-3 vị trí xấu hổ mà lông càng mọc nhiều càng hốt hết tiền thiên hạ, người thông minh chớ dại xóa đi