nhân sự đảng-Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

  • Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

    Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

    Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên, trong đó phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là nhân sự duy nhất không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

  • Ông Trương Minh Tuấn: "Không nên suy diễn thông tin về nhân sự Đảng"

    Ông Trương Minh Tuấn: "Không nên suy diễn thông tin về nhân sự Đảng"

    Trước nhiều thông tin trên mạng đề cập đến nhân sự Đại hội thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định, không thể suy diễn về công tác nhân sự của Đại hội.