Nhan sắc Việt-Hội girl xinh Việt 'lọt tầm ngắm' netizen Trung: Người được ví giống Linh Ka, người kiếm sương sương 70 triệu/tháng