nhận đồ quyên tặng-Quyên đồ từ thiện cho trẻ em nhưng chỉ nhận những món hàng 'khó hiểu': Từ xu chiêng, váy ren 2 dây cũ mèm đến dây sạc điện thoại hỏng