nhâm dần-Nam diễn viên Việt suýt mất 'của quý' vì bạn diễn hổ