nhậm chức Tổng thống-Ông Ferdinand Marcos Jr. trở thành tổng thống Philippines