nhạc sĩ Tô Hiếu-Nhạc sĩ Tô Hiếu: 'Thương Tín yếu hơn sau đợt đóng phim nhưng không đến mức tiều tuỵ'