nhắc nhở đeo khẩu trang-Bị nhắc nhở, ngăn không cho sử dụng thang máy vì không đeo khẩu trang, người phụ nữ rút dép 'táng' luôn bảo vệ chung cư